Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o usługach medycznych świadczonych na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

 

O godz. 15-ej wizyta w Szkole Filjalnej w Sochoniach.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 16 marzec 2018 18:39

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 18:39