Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Prezentacja organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z działalności MOPS w Wasilkowie za 2016 rok.
  3. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
  4. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola publicznego
    w gminie.
  5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                        Mirosława Jadwiga Bezdziel

 

Dodana: 20 kwiecień 2017 08:19

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 08:19