Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 22 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych za 2017 rok, plany i zamierzenia na 2018 rok.
  2. Organizacja ferii zimowych na terenie gminy.
  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 17 styczeń 2018 16:29

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2018 16:29