Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 22 maja 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 22 maja 2017 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

 

Dodana: 16 maj 2017 11:55

Zmodyfikowana: 16 maj 2017 11:55