Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Plan pracy MOAK-u w Wasilkowie na 2017 rok.
  2. Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie na 2017 rok.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej
  5. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 14 luty 2017 11:05

Zmodyfikowana: 14 luty 2017 11:05