Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Wizytacja jednostek organizacyjnych.

  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury
    w Wasilkowie za 2015 rok.

  3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2015 rok.

  4. Organizacja akcji letniej przeprowadzonej przez Klub sportowy oraz szkoły.

  5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  6. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 13 czerwiec 2016 14:01

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2016 14:02