Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 28 marca 2017 roku o godz. 15.30

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 15.30
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie
Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Informacja o stanie ładu przestrzennego gminy.
  2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

                           Dominika Jocz

Dodana: 21 marzec 2017 17:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2017 17:00