Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 23 stycznia 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 15.30

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2018 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

O godz. 15.00 wizja lokalna dotycząca drogi dojazdowej  -ul. Spożywcza 5.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

 

Dominika Jocz

Dodana: 17 styczeń 2018 16:36

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2018 16:36