Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 20 lutego 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 20 lutego 2018 roku o godz. 15.30

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 19,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
  2. Układ działania komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

 

Dominika Jocz

Dodana: 14 luty 2018 12:12

Zmodyfikowana: 14 luty 2018 12:12