Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie - 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Wizytacja jednostek organizacyjnych.

  2. Analiza przygotowań do Dni Wasilkowa.

  3. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych działających
    na terenie gminy.

  4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
    za 2015 rok.

  5. Sprawy różne.Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 19 kwiecień 2016 14:38

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2016 14:42