Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

1. Analiza kontroli zewnętrznych Burmistrza Wasilkowa za rok 2015. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz ocena realizacji tych zaleceń.

2. Rozpatrzenie skargi Radnej - Pani Grażyny Szczesiul na działalność Burmistrza Wasilkowa.

3. Sprawy różne.

4. Przeprowadzenie kontroli w sołectwie Rybniki.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 24 marzec 2016 09:31

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 09:31