Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 29 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku, o godzinie 10-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się III posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

Dodana: 23 styczeń 2019 16:23

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2019 16:23