Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 22 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku, o godzinie 11-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się I posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Rady.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Dodana: 12 czerwiec 2018 09:56

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2018 09:56