Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 13.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 21 marca 2019 roku, o godzinie 13-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się IV posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na lata 2019 - 2020.
  3. Dyskusja dotycząca aktywności społecznej i zawodowej seniorów.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

Dodana: 18 marzec 2019 12:58

Zmodyfikowana: 18 marzec 2019 12:58