Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku, o godzinie 9-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się II posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na 2019 rok.
  3. Dyskusja na temat polityki senioralnej w Gminie Wasilków.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

 

 

Dodana: 11 styczeń 2019 08:27

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 08:27