Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów 18 lutego 2021 roku o godzinie 12.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 18 lutego 2021 roku, o godzinie 12:00


w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się VIII posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Szkolenie Rady Seniorów: Warsztat komunikacyjny – prawda i fałsz w Internecie.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

 

Dodana: 16 luty 2021 13:53

Zmodyfikowana: 16 luty 2021 13:53