Uchwały sesja LXXV

Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/332/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodana: 26 kwiecień 2023 10:50

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2023 11:50