Uchwały sesja LXXIV

Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez podmioty inne niż Gmina Wasilków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/17 o powierzchni 0,1530 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/3 o powierzchni 0,0991 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/4 o powierzchni 0,0888 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 818/26 o powierzchni 1,5453 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 418 o powierzchni 0,0901 ha, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/585/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Sochonie, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Polną a Spacerową.

Dodana: 3 kwiecień 2023 11:41

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2023 12:42