Porządek obrad Sesja LXXI

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 7 luty 2023 15:47

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 15:47