Porządek obrad Sesja LXVIII

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 2 luty 2023 10:11

Zmodyfikowana: 2 luty 2023 16:43