Imienny wykaz głosowań sesja LXXVI

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3098/4 o pow. 0,0985 ha, położonej w Wasilkowie.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (3)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXXV sesji Rady Miejskiej.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (8)

Augustynowicz Andrzej
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Szmurło Adam

BRAK GŁOSU (2)

Bojanowski Łukasz Marcin
Półtorak Piotr Adam

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Dodana: 31 maj 2023 12:38

Zmodyfikowana: 31 maj 2023 12:38