Imienny wykaz głosowań sesja LXXIV

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (8)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (2)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szmurło Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad (przeniesienie punktu Informacja o możliwości dofinansowania przedszkoli... po punkcie Sprawy różne )

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (6)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (6)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (9)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Lewkowicz Robert
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez podmioty inne niż Gmina Wasilków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/17 o powierzchni 0,1530 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.

ZA: 4, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (4)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz

PRZECIW (7)

Jakuć Magdalena
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/3 o powierzchni 0,0991 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.

ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (7)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam

PRZECIW (3)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/4 o powierzchni 0,0888 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.

ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (7)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam

PRZECIW (3)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 818/26 o powierzchni 1,5453 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.

ZA: 6, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (6)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Pszczółka Anna

PRZECIW (5)

Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 418 o powierzchni 0,0901 ha, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/585/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Sochonie, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Polną a Spacerową.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Miejskiej.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (7)

Augustynowicz Andrzej
Ignatowski Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (2)

Bojanowski Łukasz Marcin
Jakuć Magdalena

NIEOBECNI (4)

Kojło Marek
Król Michał
Półtorak Piotr Adam
Targońska-Dakowicz Monika

Dodana: 3 kwiecień 2023 11:05

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2023 11:05