Imienny wykaz głosowań Sesja LXX

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wasilków na lata 2023-2025".

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Supraśl".

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (7)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań własnych Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (5)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Zalejski Jarosław Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat po umowie zawartej na czas oznaczony.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków w sąsiedztwie terenów kolejowych.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Zalejski Jarosław Aleksander

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków pomiędzy terenami kolejowymi a ul. Wojtachowską i ul. Wielobranżową.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Półtorak Piotr Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Miejskiej.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz

BRAK GŁOSU (1)

Krakowiecki Karol

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXVII sesji Rady Miejskiej.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz

BRAK GŁOSU (1)

Krakowiecki Karol

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Miejskiej.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz

BRAK GŁOSU (1)

Krakowiecki Karol

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXIX sesji Rady Miejskiej.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz

BRAK GŁOSU (1)

Krakowiecki Karol

NIEOBECNI (2)

Augustynowicz Andrzej
Król Michał

Dodana: 7 luty 2023 15:36

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 16:09