Imienny wykaz głosowań LXXIII

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (8)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (6)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego Gminy Wasilków Miastu Białystok w sprawie zapewnienia opieki oraz utrzymania bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Wasilków

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Stanowisko w sprawie poparcia wniosku mieszkańców o zmianę organizacji ruchu drogowego na drodze krajowej nr S8.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXX sesji Rady Miejskiej.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Targońska-Dakowicz Monika

BRAK GŁOSU (1)

Półtorak Piotr Adam

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Miejskiej.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna
Targońska-Dakowicz Monika

BRAK GŁOSU (1)

Półtorak Piotr Adam

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Przyjęcie protokołu LXXII sesji Rady Miejskiej.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika
Zalejski Jarosław Aleksander

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (1)

Półtorak Piotr Adam

NIEOBECNI (1)

Król Michał

Dodana: 24 luty 2023 08:32

Zmodyfikowana: 24 luty 2023 08:32