Imienny wykaz głosowań Sesja LXIX

Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (9)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Król Michał
Zalejski Jarosław Aleksander

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Sawicki Tomasz
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Jakuć Magdalena
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Szmurło Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Król Michał
Zalejski Jarosław Aleksander

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/541/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Augustynowicz Andrzej
Bojanowski Łukasz Marcin
Ignatowski Marek
Jakuć Magdalena
Kojło Marek
Kozłowski Janusz
Krakowiecki Karol
Lewkowicz Robert
Półtorak Piotr Adam
Pszczółka Anna
Sawicki Tomasz
Szmurło Adam
Targońska-Dakowicz Monika

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Król Michał
Zalejski Jarosław Aleksander

Dodana: 2 luty 2023 08:28

Zmodyfikowana: 2 luty 2023 17:00