Interpelacje i zapytania

Zapytanie 9/2023

Zapytanie dot. nieruchomości sprzedanych w obrębie Sochonie

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 8/2023

Zapytanie dot. ilości sprzedanych nieruchomości

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 7/2023

Zapytanie dot. kary umownej za opóźnienie wykonania inwestycji

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 6/2023

Zapytanie dot. liczby osób zameldowanych w Gminie i ilości osób objętych opłatą za gospodarowanie odpadami

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 5/2023

Zapytanie dot. ilości gruntów stanowiących własność Gminy

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 4/2023

Zapytanie dot. dochodu Gminy za sprzedaż biletów BKM

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 3/2023

Zapytanie dot. kary umownej za opóźnienie wykonania inwestycji budowy ronda

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie 2/2023

Zapytanie dot. wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zapytanie
Odpowiedź

Zapytanie 1/2023

Zapytanie dot. środków finansowych przeznaczonych na Stowarzyszenie Próg Nadziei

Zapytanie
Odpowiedź

Zapytanie 14/2022

Zapytanie dot. dokumentacji technicznych budowy ulic w Gminie Wasilków

Zapytanie
Odpowiedź

Zapytanie 13/2022

Zapytanie dot. uchwał ws. sprzedaży gruntów Gminy Wasilków

Zapytanie
Odpowiedź

Dodana: 3 luty 2023 14:05

Zmodyfikowana: 10 listopad 2023 11:04