WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW

 

                                                                                                                         Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                                     podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                                        W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

 

                                                                                       stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

 

  1. Zgodnie z Uchwałą NR XIV/160/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie/

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

Cena

nieruchomości netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony)

 

 

 

1057/5

 

 

0,1338

 

BI1B/00057165/6

 

Wasilków

 

brak planu

 

 

przetarg ograniczony do nieruchomości sąsiednich: 1057/4, 1059/10, 1441/1, 1441/2 pod warunkiem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu do nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1059/10

 

87 000 zł

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204                    z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  13.11. 2019 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia  12  listopada 2019 r.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w. 024

 

Dodana: 13 listopad 2019 14:48

Zmodyfikowana: 13 listopad 2019 14:48