Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu- Osowicze działka nr 63/1

 

                                                                                                                                  Załącznik  do Zarządzenia Nr 58 /2019     

                                                                                                                                   Burmistrza Wasilkowa  z dnia 7 maja 2019 r.        

                                                                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  rolnej przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

 

 

                                                          Burmistrz Wasilkowa

                                                 podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                W Y K A Z

                     nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

63/1

2,9349

BI1B/00055351/3

 

Osowicze

gm. Wasilków

 

brak planu

przetarg

350 zł/ha.                tj. 1027 zł

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 11 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków, zgodnie  z którym czynsz dzierżawny wynosi  odpowiednio:

                                                              § 1

  1. Za grunty dzierżawione pod uprawy rolne - czynsz roczny: a) grunty o powierzchni do 1,00 ha – 400 zł/ha, b)grunty o powierzchni powyżej 1,00 ha – 350 zł/ha, c)grunty o powierzchni powyżej 5,00 ha – 200 zł ha.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

Wasilków, dnia 7 maja 2019 r.

Dodana: 13 maj 2019 08:02

Zmodyfikowana: 13 maj 2019 08:02

Załączniki