WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DZ. 3722/2 O POW. 0,0025 HA POŁOŻONEJ W WASILKOWIE NA POPRAWĘ DZ. SĄSIEDNIEJ

                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2019

                                                                                                      Burmistrza Wasilkowa z dnia  24 maja 2019 r.

                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do zbycia

 

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                         podaje do publicznej wiadomości

                                                                                            W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                          stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do zbycia

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

3722/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000 zł +       23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasilków

ul. Białostocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

bezprzetargowo

na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00103746/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wasilków, dnia 24.05.2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 28 maj 2019 13:49

Zmodyfikowana: 28 maj 2019 13:49

Załączniki