wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców.

 

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

395/20

0,0257

BI1B/00057165/6

Wasilków

 

brak planu

bez przetargu

1 670,50 zł  + 23% VAT tj. 2054,71 zł

(6,50 zł/m2)

295+ 546+547+595

2,9323

BI1B/00039142/7

BI1B/00029305/5

BI1B/00029751/6

 

Dąbrówki

brak planu

bez przetargu

470 zł/ ha tj. 1378 zł

1153+1157

1,4327

BI1B/00057165/6

Wasilków

brak planu

bez przetargu

470 zł/ ha tj. 473 zł

886/2

0,0498

BI1B/00058373/4

Studzianki

brak planu

bez przetargu

1,30 zł/ m 2 tj. 647 zł

1111

0,4619

BI1B/00040587/8

Wasilków

brak planu

bez przetargu

505 zł/ ha tj. 233 zł

1581+844/2

0,9372

BI1B/00057165/6

BI1B/00055901/4

 

Wasilków

brak planu

bez przetargu

505 zł/ ha tj. 473 zł

1581/6+1581/7+ 1581/8+1581/9+    1582/2+1582/3+ 1588+548/1+555/4+555/5+1584/5+ 1584/19+ 1278+894/1+905/2+916/1+cz. 1280/8+1585/1

60,7513

BI1B/00055901/4

BI1B/00057165/6

KW110968

KW110969

BI1B/00085628/5

KW45037

 

Wasilków

brak planu

bez przetargu

300 zł/ ha tj. 18 225 zł

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 767/2023 Burmistrza Wasilkowa z dnia 17 maja 2023 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków.

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku. Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

Wasilków, dnia  15.11.2023 r.

Dodana: 16 listopad 2023 08:05

Zmodyfikowana: 16 listopad 2023 08:07