wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

                                                                     Burmistrz Wasilkowa

                                                             podaje do publicznej wiadomości

                                                                           W Y K A Z

                                           nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

  1. Zarządzenie Nr 400/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

cz. 1280/8

0,0530

BI1B/00085628/5

Wasilków

brak planu

bezprzetargowo

0,55 zł/m2 tj. 291,50 zł

 

  1. Zarządzenie Nr 423/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 7.06.2021 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

886/2

0,0498

BI1B/00058373/4

Studzianki gm. Wasilków

brak planu

bezprzetargowo

1,10 zł/m2 tj.

547,80 zł

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174 /2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 listopada  2019 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków.

Termin zapłaty zgodnie z umową dzierżawy. Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  w prasie lokalnej od 10.06.2021r.  na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

Wasilków, dnia  7.06.2021 r.

Dodana: 10 czerwiec 2021 08:29

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 08:29