WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY DZ. 3316 O POW. 0,0518 HA POŁOŻONEJ W WASILKOWIE

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                      podaje do publicznej wiadomości

                                                                                       W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                              stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą  NR XXXV/281/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

3316

0,0518

83.000 zł                             + VAT 23%

Wasilków

ul. Grzybowa 14

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

przetarg

nieograniczony

  

 

BI1B/00057165/6

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 18.05.2020 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Wasilków, dnia15.05.2020 r.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 18 maj 2020 08:19

Zmodyfikowana: 18 maj 2020 08:19