Informacja o wynikach przetargu z dnia 10.09.2020 r.

   Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

                                                         (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

                                                                                    Informację

                                                        o wynikach przetargu  ustnego  nieograniczonego,

                                                        który odbył się w dniu  10 września 2020 r.

                                                       w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, sala 22

 

 

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w obrębie Wasilków gm. Wasilków:

  1. oznaczonej nr ewid. 6011/8 o pow. 0,0854 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00042503/0

   Cena wywoławcza nieruchomości:    99 000,00 zł

   najwyższa  cena  osiągnięta w  przetargu – 160 000 zł +23 % VAT

   liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 5

   liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

    nabywca  nieruchomości  – DARIA – KRZYSZTOF ROBERT ZAWISTOWSKI

  1. ooznaczonej nr ewid. 6011/7 o pow. 0,0888 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00042503/0

   Cena wywoławcza nieruchomości:    97 700,00 zł

    najwyższa  cena  osiągnięta w  przetargu – 200 000 zł +23 % VAT

    liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 5

     liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

     nabywca  nieruchomości  – DARIA – KRZYSZTOF ROBERT ZAWISTOWSKI

  1. ooznaczonej nr ewid. 6011/6 o pow. 0,0888 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00042503/0

   Cena wywoławcza nieruchomości: 93 000,00 zł

   najwyższa  cena  osiągnięta w  przetargu – 130 000 zł +23 % VAT

    liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3

    liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

    nabywca  nieruchomości  – DARIA – KRZYSZTOF ROBERT ZAWISTOWSKI

 

 

 

Dodana: 10 wrzesień 2020 13:15

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 13:15