Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

Burmistrz Wasilkowa informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wpieranie

realizacji zadań publicznych Gminy Wasilków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

i turystyki w 2016 r. w terminie określonym w Regulaminie konkursu wpłynęło 8 ofert.

 

Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną.

 

W wyniku oceny merytorycznej przyznano dofinansowanie

4 organizacjom pozarządowym o łącznej wartości 215 000 zł.

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

Realizator

Średnia ocen

Wysokość dofinansowania [1]

(w PLN)

  1.  

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Białostocki Hufiec Harcerek „Prześwit”

46,75

brak

  1.  

UKS „SET” Wasilków

65

brak

  1.  

Stowarzyszenie „Bajeczne Sochonie”

58,50

brak

  1.  

Klub Sportowy „Wasilków”

78,25

160 000

  1.  

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Koło w Wasilkowie

78,75

7 000

  1.  

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach

67,25

brak

  1.  

Klub Sportowy Kyokushin Karate Matsushima Polska

70,75

22 000

  1.  

Klub Sportowy Studzianki

70,25

26 000

OGÓŁEM

 

215 000

Dodana: 18 marzec 2016 15:29

Zmodyfikowana: 18 marzec 2016 15:29

Lista stron