Ogłoszenie Burmistrza Wasilkowa o zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej części terenów położonych w Wasilkowie nad zalewem i rzeką Supraśl

Burmistrz Wasilkowa ogłasza  zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie części terenów, położonych nad zalewem w Wasilkowie oraz nad rzeką Supraśl, obejmujących działki o nr geod.: 2920, 3721, 3720, 3719, 3685/1,  567/5, 567/4, 3685/2, część działki o nr geod. 3687/5, 3688, 3689/1, 3689/2, 1584/6, 1584/4, 1584/5, obręb Wasilków (zgodnie z załącznikiem graficznym do ogłoszenia; wraz z włączeniem projektowanych miejsc parkingowych (uwzględniając obsługę osób niepełnosprawnych) zlokalizowanych na terenie objętym opracowaniem  do zewnętrznego układu komunikacyjnego, tj. powiatowej drogi publicznej ul. Jurowieckiej o nr ewid. 740, przebudowywanym(-i) zjazdem(-ami). Obszar inwestycji położony w obrębie geodezyjnym Wasilków, na terenie gminy Wasilków.

            Obszar objęty opracowaniem został podzielony na trzy części: nabrzeże północne (obejmujące działki o nr geod.: 2920, 3721, 3720, 3719, 3685/1, 567/5, 567/4, 3685/2), nabrzeże południowe (obejmujące część działki o nr geod. 3687/5 oraz pasd drogowy ul. Białostockiej – dz. 3688) oraz bulwary nad rzeką Supraśl (obejmujące działki o nr 3689/1, 3689/2, 1584/6, 1584/4, 1584/5).

Dodana: 3 lipiec 2020 16:23

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2020 16:23