Warsztat Przyszłości Wasilkowa - „Future City Game”

Burmistrz Wasilkowa zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

Młodzież, Seniorów, Przedsiębiorców, Samorządowców, Radnych,

Sołtysów, Przedstawicieli Duchowieństwa, Organizacje Pozarządowe  

na

Warsztat Przyszłości Wasilkowa

Future City Game”

 w ramach Projektu:

„Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM WASILKOWA”

  • 27 maja (sobota) od godz. 11:00 ……………………………………………spacer i warsztat
  • 28 maja (niedziela) od godz. 11:00 …………………………………………prezentacja i głosowanie

 Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Mickiewicza 2

 W programie m.in.  

  • Spacer badawczy po Centrum Wasilkowa z przewodnikiem, który opowie o potencjale Wasilkowa, historii miasta, itp. Wezmą w nim udział m.in. specjaliści ds. planowania przestrzennego, urbaniści, architekci oraz przedstawiciele urzędu.
  • Warsztaty przyszłości, podczas których mieszkańcy podzieleni na zespoły pod okiem moderatorów i animatorów będą budować wizję Wasilkowa za 10, 20, a nawet 50 lat.  Na prezentację najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele władz, duchowieństwa, radni, sołtysi oraz inne osoby pełniące ważne funkcje w gminie. Uczestnicy spotkania po obejrzeniu prezentacji zagłosują na jeden pomysł, który zostanie rekomendowany dla władz miasta jako najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zgłoszenie uczestnictwa pod nr tel.: 85 71-85-400 w. 26

lub e-mail: konsultacje@wasilkow.pl 

(podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu)

 Przyjdź i weź udział w budowaniu przyszłości Wasilkowa!

Zapraszam serdecznie.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

* Przestrzeń dyskusji zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, którym Urząd oferuje 
bezpłatny dowóz na wydarzenie, co należy zgłosić do 25 maja.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie: www.konsultacjewasilkow.pl

Dodana: 10 maj 2017 14:37

Zmodyfikowana: 10 maj 2017 14:37