Wyniki oceny merytorycznej ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Załączniki