Ogłoszenie o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków

załączniki