Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii tajnej

Wasilków, 05.02.2021 r.

 

K.2110.1.2021.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Robert Artur Daniłowicz, zam. Grabówka.    

 

 UZASADNIENIE

 

       W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat. Oferta spełniła wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Kandydat został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.  

        W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Robert Artur Daniłowicz  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 9 luty 2021 10:47

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 10:47