Historia zmian strony "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 23 maja 2017 roku o godz. 15.30"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:21 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:21 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:20 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:19 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:12 Zmiana nazwy pliku z "ogłoszenie infrastruktura.pdf" na "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 23 maja 2017 roku o godz. 15.30".
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:12 Dodanie pliku "ogłoszenie infrastruktura.pdf".
Anna Denkiewicz 16-05-2017 12:11 Zmiana treści.