Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013.z"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Stanisław Barchanowicz 30-09-2016 14:10 Publikacja treści pokaż
Stanisław Barchanowicz 30-09-2016 14:09 Dodanie pliku "6331-1-2013z-zo.pdf".
Stanisław Barchanowicz 30-09-2016 14:09 Zmiana treści.
Stanisław Barchanowicz 30-09-2016 14:05 Zmiana treści.
Stanisław Barchanowicz 30-09-2016 14:04 Zmiana treści.