Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-82-2020 Wodociągi.Biał. budowa sieci energet. Jurowce

    Obowiązywała od 2021-01-13 14:49:37 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.