Historia zmian strony "Sprawozdania finansowe Gminy Wasilkow za 2019r."

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Piotr Frach 31-08-2020 10:47 Publikacja treści pokaż
Piotr Frach 31-08-2020 10:47 Zmiana treści.
Piotr Frach 31-08-2020 10:46 Dodanie pliku "Rachunek zysków i strat.pdf".
Piotr Frach 31-08-2020 10:46 Dodanie pliku "Bilans skonsolidowany.pdf".
Piotr Frach 31-08-2020 10:46 Dodanie pliku "Bilans łączny.pdf".
Piotr Frach 31-08-2020 10:46 Dodanie pliku "Zestawienie zmian funduszu.pdf".