Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-40-2020 PSGa. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków 3518/2 ...

    Obowiązywała od 2020-08-25 11:10:22 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.