Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-63-2020 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce 1477

    Obowiązywała od 2020-08-07 14:47:36 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.