Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-62-2020 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce

    Obowiązywała od 2020-08-07 14:46:05 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.