Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-61-2020 BAŁAKIER.S. i PIETRASZ.S. budowa sieci wod.-kan. Dąbrówki

    Obowiązywała od 2020-08-07 14:43:40 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.