Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-58-2020 PGE TELAN budowa sieci nN Dąbrówki

    Obowiązywała od 2020-08-07 14:30:48 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.