Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-52-2020 PGE Perkowski.A. budowa sieci nN Nowodworce

    Obowiązywała od 2020-08-07 13:48:32 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.