Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-29-2020 PGE TELAN budowa sieci nN i SN Nowodworce 1571/2 ....

    Obowiązywała od 2020-08-06 15:22:11 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.